Πώς να πετύχετε στις πανελλαδικές εξετάσεις!

Σε λίγες μέρες φτάνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις! Ε και;;; Παρακάτω έχουμε κάποιες συμβουλές από καθηγητές και βαθμολογητές ώστε να σας βοηθήσουν να γράψετε άριστα!

Πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
Κατά την απάντηση ενός θέματος, πρέπει με προσοχή να σημειώνονται σωστά οι αριθμοί των ερωτημάτων του (λόγου χάρη, Θέμα 2ο, Α.), κυρίως όταν αυτά δεν απαντώνται με τη σειρά που δίνονται στις εκφωνήσεις.

Η σαφής διάκριση των ερωτημάτων και υποερωτημάτων είναι πολύ σημαντική και συμβαίνει συχνά οι υποψήφιοι να χάνουν πολύτιμες μονάδες από θέματα που απάντησαν μεν αλλά με λάθος αρίθμηση ή με ακαταστασία στο γραπτό τους. Αλλωστε, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διαρκώς στο μυαλό τους ότι η άρτια αρχιτεκτονική του γραπτού (τάξη, αισθητική, ευανάγνωστες απαντήσεις) υποσυνείδητα προϊδεάζει θετικά τον βαθμολογητή.

Τα ερωτήματα πρέπει να απαντώνται με σαφήνεια και πληρότητα. Πολλοί διαβασμένοι μαθητές συμβαίνει να χάνουν μονάδες διότι σε κάποιο θέμα θεώρησαν ότι μέρος μίας απάντησης ή αιτιολόγησης είναι αυτονόητη. Τίποτε δεν θεωρείται αυτονόητο στις Πανελλαδικές και ό,τι ζητείται στις εκφωνήσεις πρέπει να αιτιολογηθεί επακριβώς. Συχνά άλλωστε στα θέματα εμπεριέχεται η έκφραση «να εξηγήσετε» ή «να περιγράψετε».

Με αυτόν τον τρόπο ζητείται από τους υποψηφίους η πλήρης ανάλυση ενός φαινομένου, μίας έννοιας κ.λπ. Ωστόσο, πλεονασμοί, υπερβολικές αναλύσεις ή άσχετες πληροφορίες πρέπει να αποφεύγονται, διότι ενέχουν τον κίνδυνο για βαθμολογική ποινή, εάν εμπεριέχουν λάθη ή θεωρηθούν αποτέλεσμα της ακρισίας του υποψήφιου.

Συμβουλές για κάθε μάθημα – Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Νεοελληνική Γλώσσα
Πρόκειται για ένα μάθημα, που αποτελεί βαρόμετρο για την εισαγωγή σε πολλά τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ επισημαίνεται ότι σε αυτό εξετάζονται όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο καταγράφονται υψηλά ποσοστά αναβαθμολογήσεων, γεγονός που δείχνει τις δυσκολίες του μαθήματος καθώς η βαθμολόγηση είναι μέχρι ενός βαθμού υποκειμενική.

Κατ’ αρχάς, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατανόηση του κειμένου για περίληψη ώστε να είναι εύστοχη η αποδελτίωσή της για να γράψουν την περίληψη, αλλά και στις έννοιες που εμπλέκονται στο θέμα της έκθεσης που θα κληθούν να αναπτύξουν.

Να προσέξουν την έκφραση, τα σημεία στίξης που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Οπως αναφέρουν φιλόλογοι με μακρά εμπειρία, ενώ πολλές φορές αναπτύσσουν ικανοποιητικά το θέμα της έκθεσης χάνουν μονάδες από την περίληψη. Πρέπει να δώσουν προσοχή για να λάβουν μονάδες που θα τους εξασφαλίσουν ένα μεγάλο βαθμολογικό υπόβαθρο.

Φυσική
Η επίλυση ενός προβλήματος ή μιας άσκησης βαθμολογείται με την ανώτατη βαθμολογία, όταν ικανοποιεί τα εξής:

Εχει σωστή αφετηρία και λογική επεξεργασία, σωστή και επαρκή αιτιολόγηση. Ιδιαίτερα στην ορθή αφετηρία δίνεται έμφαση καθώς και στη μέχρι ενός σημείου (έστω και όχι μέχρι τέλους) ορθότητα στην επεξεργασία.

τάνει σε ορθό αριθμητικά αποτέλεσμα συνοδευόμενο από τις σωστές μονάδες μέτρησης και περιέχει τα απαραίτητα σχήματα που πρέπει να είναι σωστά και πλήρη. Το αποτέλεσμα μιας άσκησης δεν λαμβάνεται υπόψη όταν δεν δικαιολογείται από την πορεία της επίλυσης που αναγράφεται στο γραπτό ή όταν το αποτέλεσμα αναγράφεται χωρίς να προηγείται επεξεργασία του προβλήματος.

Μαθηματικά – Στοιχεία στατιστικής
Στο 3ο και 4ο θέμα τα υποερωτήματα της άσκησης είναι συνήθως ισοδύναμα, συνεπώς το καθένα μπορεί να απαντηθεί χωρίς να απαιτείται η απάντηση του προηγούμενου ή του επόμενου. Τις περισσότερες φορές τα συμπεράσματα των πρώτων ερωτημάτων πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα επόμενα. Κανένα θέμα δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο. Θα μετρήσει ακόμη και αν σε ένα ερώτημα μιας άσκησης γράψουμε έστω ένα τμήμα της λύσης. Αν κάποια άσκηση φαίνεται δύσκολη και ο υποψήφιος κολλήσει, καλό είναι να προχωρήσει παρακάτω και να επανέλθει για να ξαναπροσπαθήσει.

Βιολογία
Οι περισσότεροι υποψήφιοι χάνουν μόρια, διότι κατά τη διάρκεια της αιτιολόγησης δεν κάνουν αναφορές σε εδάφια του σχολικού βιβλίου. Για τον λόγο αυτό ο υποψήφιος δεν πρέπει να ξεχνά διαρκώς να αιτιολογεί από το βιβλίο, κάτι που βέβαια προϋποθέτει να έχει κατανοήσει την ύλη και βέβαια να γνωρίζει πολύ καλά τη θεωρία. Τα κυριότερα σφάλματα που παρατηρούνται στα γραπτά της Βιολογίας είναι η έλλειψη ακρίβειας και σαφήνειας στη διατύπωση εννοιών και στην περιγραφή των διαδικασιών, έλλειψη τάξης και λογικής σειράς, λανθασμένη σειρά βημάτων στην περιγραφή μιας διαδικασίας, αδυναμία συσχέτισης και συγκέντρωσης διαφορετικών δεδομένων από το βιβλίο.

Αρχαία Ελληνικά
Οι επιδόσεις των υποψηφίων στα αρχαία συνήθως είναι χαμηλές. Τα συνηθισμένα λάθη που κάνουν τα παιδιά εντοπίζονται κυρίως στους διαφορετικούς τύπους από αυτούς που ζητούνται στη γραμματική παρατήρηση, γιατί δεν τη διαβάζουν προσεκτικά, και στην αποστήθιση της μετάφρασης του διδαγμένου κειμένου. Η παπαγαλία συνήθως οδηγεί τους υποψήφιους να μην ξέρουν ούτε καν πού να σταματήσουν ή να αποδώσουν το συγκεκριμένο απόσπασμα. Επίσης επεκτείνονται στην παρατήρηση της εισαγωγής ακόμη και σε στοιχεία που δεν ζητούνται. Ολα αυτά κουράζουν τους βαθμολογητές και συνήθως οι υποψήφιοι χάνουν μόρια.

Νεοελληνική λογοτεχνία
Οι υποψήφιοι φεύγουν από τα εξεταστικά κέντρα τις περισσότερες φορές ενθουσιασμένοι ότι έγραψαν καλά, αλλά τα αποτελέσματα άλλα δείχνουν. H εξέταση αφορά πεζό ή ποιητικό κείμενο και φυσικά το καθένα απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Συνήθως οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία είναι γιατί στην ουσία δεν έχουν καταλάβει την ουσία του κειμένου και τον τρόπο που συνδέονται οι παράγραφοι μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι κατ’ αρχάς πρέπει να διαβάσουν το κείμενο με μεγάλη προσοχή και να κατανοήσουν ποια είναι τα κύρια και δευτερεύοντα πρόσωπα, πώς συνδέονται μεταξύ τους και ποια η σημασία τους στην πλοκή. Στην ποίηση πρέπει να κατανοήσουν τι είναι αυτό που υπονοείται, αλλά δεν καταδηλώνεται. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να προσέχει τη χρήση της γλώσσας, τη θέση των λέξεων μέσα στο κείμενο, τις διαθέσεις του ποιητή.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Πρόκειται για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας για όσους υποψηφίους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα του 5ου Ε.Π., και έως εκ τούτου, μία καλή βαθμολογία θα τους δώσει προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων. Ενα πιθανό λάθος σε αρχικό υποερώτημα μπορεί να μην οδηγήσει στην επιτυχή επίλυσης της άσκησης. Ωστόσο, ένα υπολογιστικό λάθος προς το τέλος της διαδικασίας της λύσης δεν θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Οδηγίες για Ιστορία – Λατινικά

Ιστορία
Μεγάλη προσοχή στις πηγές αλλά και σε ποιες ιστορικές γνώσεις αναφέρονται από το σχολικό βιβλίο.

Συνήθως οι υποψήφιοι παρουσιάζουν αδυναμία σε θέματα της Ομάδας Β (που βαθμολογούνται με 50 μόρια), όπου απαιτείται σύνθεση ιστορικών γεγονότων.

Το συνηθέστερο σφάλμα εντοπίζεται στο γεγονός ότι πολλοί μαθητές δεν περιορίζουν αυστηρά την απάντησή τους σε ό,τι ζητά η ερώτηση, αλλά επεκτείνονται σε γενικόλογο συνολικό σχολιασμό.

Αυτό φυσικά τους αφαιρεί μόρια. Για να απαντήσει σωστά ο μαθητής στην ερώτηση «με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε…» πρέπει: Να ξεχωρίσει μέσα από το παράθεμα τα στοιχεία που φωτίζουν το γεγονός και να τα αναφέρει.

Να επισημάνει τα στοιχεία που υπαινίσσεται ο συγγραφέας και που με την πρώτη ματιά είναι κρυμμένα, όμως ζητούνται από την ερώτηση και βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικά κεφάλαια του βιβλίου.

Λατινικά
Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητούμενα, γιατί συνήθως είναι πολλά και έμφαση στη δικαιολόγηση των δευτερευουσών προτάσεων των κειμένων και στη συντακτική ανάλυση των κειμένων που τους εξασφαλίζουν μονάδες χωρίς καμία προσπάθεια παραπάνω. Συνήθως οι μαθητές έχουν καλές επιδόσεις.

Πάντως, τα λάθη έκφρασης, σύνταξης και λεξιλογίου είναι συνηθισμένα, ενώ πολλοί μαθητές δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις συζυγίες, τη φωνή και τις εγκλίσεις των ρημάτων.

Πώς να κερδίσετε έως 4.000 μόρια για τα ΤΕΦΑΑ

Στα ελληνικά πανεπιστήμια λειτουργούν πέντε τμήματα Φυσικής Αγωγής με βάσεις εισαγωγής που ξεκινούν από τα 12.886 μόρια (Δημοκρίτειο) και φτάνουν έως τα 15.744 (Καποδιστριακό). Ωστόσο, οι βάσεις αυτές στην πραγματικότητα είναι χαμηλότερες, αφού στα τελικά μόρια εισαγωγής συμπεριλαμβάνονται και τα μόρια που αντιστοιχούν από τις επιδόσεις των υποψηφίων σε τρία αγωνίσματα. Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται στα αθλήματα, λαμβάνονται επιπλέον μόρια, τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που αριστεύει στα αθλήματα είναι δυνατό να αυξήσει τα συνολικά του μόρια εισαγωγής κατά 4.000 μόρια. Βέβαια, αυτή η αύξηση των μορίων εισαγωγής προσμετράται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ, ενώ η εισαγωγή στις υπόλοιπες σχολές καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις γραπτές εξετάσεις.

Αγωνίσματα
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε 3 από 4 αγωνίσματα (400μ τρέξιμο, 50μ κολύμβηση, σφαιροβολία, άλμα σε μήκος). Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί για εξέταση.

Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200. Ετσι για παράδειγμα υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 20, 17, και 15 θα έχει:

Τελικό βαθμό: ( 20 + 17 + 15 ) : 3 = 52 : 3 = 17,33

Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 17,33 Χ 200 = 3.466 μόρια.

Ακόμη όμως και εάν ένας υποψήφιος είναι άριστος σε ένα αγώνισμα και «πιάσει» τη βάση στα άλλα δύο, θα «πριμοδοτηθεί» με σχεδόν 900 επιπλέον μόρια για τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

N. ΤΡΙΓΚΑ – Μ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Πηγή: http://www.ethnos.gr/

images

Εικόνα από: planetnews.gr

 

Advertisements

Τρίγωνο των Βερμούδων

Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τα παράξενα φαινόμενα στο Τρίγωνο των Βερμούδων μπορεί να βρεθεί στα αρχεία καταγραφής των πλοίων του Χριστόφορου Κολόμβου. Πλέοντας ήρεμα στη Θάλασσα των Σαργασσών, ο Κολόμβος και οι άντρες του είδαν περίεργα φώτα να χορεύουν πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού. Δεν ήξεραν οτι αυτό έμελλε να είναι το πιο ακίνδυνο από τα γεγονότα που συνθέτουν το μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων.

Επιβάτες και πλήρωμα εξαφανίζονται εντελώς από ενα απολύτως υγιές σκάφος, xαμένα κομμάτια του χρόνου, ένας ολόκληρος στόλος του Ναυτικού και τεράστια εμπορικά πλοία εξαφανίζονται χωρίς ίχνος.

Αυτά και πολλά άλλα παράξενα, ανεξήγητες ανωμαλίες στοιχειώνουν αυτό το τριγωνικό κομμάτι του Ατλαντικού Ωκεανού από την πρώτη μέρα του Κολόμβου έως τις ημέρες μας. Υπάρχει κάποια εξήγηση για το μυστικό που κρύβουν οι νήσοι Βερμούδες;

freedocumentariestriangle 2

Διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική  δραστηριότητα ή σε εξωγήινα όντα. Τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των περιστατικών περιγράφηκαν ανακριβώς ή «διανθίστηκαν» από μεταγενέστερους συγγραφείς, και πολλές επίσημες υπηρεσίες έχουν δηλώσει ότι ο αριθμός και η φύση των εξαφανίσεων στην περιοχή είναι παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ωκεανού.Οι πλευρές του τριγώνου έχουν μήκος 1.000 ναυτικά μίλια η καθεμιά και το ύψος του είναι 886 μίλια (1 ν.μίλι = 1.852 μέτρα). Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακροφυλακή, πρόκειται περί μύθου, καθώς κανένα ίχνος κάποιου υπερφυσικού φαινομένου δεν εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, ύστερα από έρευνες.

Το Αεροπλάνο και η μυστηριώδης πράσινη ομίχλη. Ένα αεροπλάνο καθώς περνούσε πάνω από το τρίγωνο των Βερμούδων ξαφνικά έπεσε σε μια μυστήρια πράσινη ομίχλη. Ύστερα από περίπου 5 λεπτά η ομίχλη εξαφανίστηκε. Μετά η ομίχλη ξαναεμφανίστηκε μυστηριωδώς. Τελικά το αεροπλάνο έφτασε στον προορισμό του με 10 λεπτά καθυστέρηση. Το τι ήταν ή τι προκάλεσε την ομίχλη παραμένει μυστήριο.

Βικιπαίδιαtriangle

Το Τρίγωνο των Βερμούδων έγινε γνωστό καθώς φέρεται να είναι ο τόπος ενός μεγάλου αριθμού εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων, υπό μυστηριώδεις συνθήκες και, συνήθως, χωρίς κανένα ίχνος. Γεωγραφικά ορίζεται από το Miami της Florida, το San Juan του Puerto Rico και τα νησιά των Βερμούδων. Η περιοχή άρχισε να αποκτά τη φήμη της μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, με την κορύφωση να έρχεται στις δεκαετίες του 60 και του 70.

Όμως, πολύ πριν το Τρίγωνο αποκτήσει τη φήμη του, οι θάλασσες της περιοχής ήταν γεμάτες μυστήριο και κινδύνους για τους ναυτικούς.

Στα νότια του Τριγώνου, τα πολυάριθμα νησιά της Καραϊβικής αποτελούσαν το ορμητήριο άγριων πειρατών. Στα δυτικά και εν μέρει εντός της περιοχής του Τριγώνου ρέει το περίφημο ρεύμα του Κόλπου του Μεξικού, ένα «ποτάμι μέσα στη θάλασσα» με θερμοκρασία και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά ελαφρώς διαφορετικά του υπόλοιπου ωκεανού.  Ολόκληρη η περιοχή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες και ιδιαιτέρως έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα τα οποία είναι συνήθως εντελώς απρόβλεπτα και βραχύβια. Τέλος, στα βόρειοανατολικά του Τριγώνου και σε μερική επικάλυψη με την περιοχή που αυτό ορίζει, βρίσκεται η θάλασσα των Σαργασσών, ίσως το πιο ιδιόμορφο κομμάτι ωκεανού στον πλανήτη.

Η ιστορία του Τριγώνου δε δημιουργήθηκε απότομα. Υπήρξε ένα αρχικό στάδιο ωρίμανσης, η δεκαετία του 50, μια περίοδος σταδιακής δημοσιοποίησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, και μια πραγματική έκρηξη και ταχεία διάδοση κατά τη δεκαετία του 70.

Το 1950 ένας δημοσιογράφος του Associated Press, ο E. Jones, έγραψε ένα άρθρο όπου υπαινισσόταν ότι υπήρχε κάποιο μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση 5 τορπιλοπλάνων του Αμερικάνικου Ναυτικού, στα ανοιχτά των ακτών της Florida, το 1945. Δύο χρόνια αργότερα ένα άρθρο στο περιοδικό Fate αναφέρθηκε στην ίδια υπόθεση και προσέθεσε και κάποιες άλλες εξαφανίσεις αεροπλάνων στην περιοχή. Αναφορά στην περίπτωση των 5 αεροπλάνων έγινε και στα βιβλία Flying Saucers του H.T. Wilkins το 1954, The Flying Saucer του D. Kehoe το 1955 και The Case of the UFO του Μ.Κ.Jessup, επίσης το 1955.

Ο όρος «Το Τρίγωνο» χρησιμοποιούταν σχετικά συχνά κατά τη δεκαετία του 50 όταν γινόντουσαν αναφορές σε περιστατικά που έλαβαν χώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Το 1962 ο D. Titler στο βιβλίο του Wings of Mystery αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία των 5 αεροπλάνων, υπό τον τίτλο The Mystery of Flight 19.χρησιμοποιώντας τον όρο «Το Τρίγωνο του Θανάτου». Επίσης το 1962, σε ένα άρθρο του A. Eckert με τίτλο Lost Patrol έγιναν εκτεταμένες αναφορές σε μια σειρά διαλόγων που διαμείφθηκαν μεταξύ του πύργου ελέγχου και των αεροσκαφών όπως: «… όλα φαίνονται παράξενα …», «η θάλασσα δείχνει περίεργη…», «… δεν είμαστε σίγουροι για τίποτε, ακόμη κι ο ωκεανός δε δείχνει όπως θα έπρεπε ..». Το όνομα Τρίγωνο των Βερμούδων πρωτοεμφανίστηκε το 1964 σε ένα άρθρο του V. Gaddis στο περιοδικό Argosy.triangle 1

Το μυστήριο της Πτήσης 19

Η εξαφάνιση της Πτήσης 19 δεν είναι μόνο το πιο διάσημο από τα μυστήρια του Τριγώνου των Βερμούδων. Είναι η υπόθεση που συντέλεσε σε μέγιστο βαθμό στο να δημιουργηθεί και να παγιωθεί η φήμη του Τριγώνου. Η εξαφάνιση των 5 αεροπλάνων και οι μυστηριώδεις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα, υπήρξαν το αντικείμενο των πρώτων αναφορών στην περιοχή κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 50 και του 60. Ίσως δε θα ήταν υπερβολή να πεί κανείς πώς χωρίς το μυστήριο της Πτήσης 19 ίσως να μην είχε γεννηθεί το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.e-telescope.gr/mystery-gr/bermuda-triangle-gr

e-telescope

-Τελικά, ποια είναι η απάντηση σε όλς αυτές τις ερωτήσεις και τα μυστήρια που αφορούν το Τρίγωνο των Βερμούδων;

-Την λύση του μυστηρίου «Τρίγωνο των Βερμούδων» υποστηρίζει πως βρήκε
Αυστραλός ερευνητής.

Σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή Ωκεανογραφίας του πανεπιστημίου της
Μελβούρνης, Joseph Monaghan, για τοΤρίγωνο των Βερμούδων ευθύνονται γιγαντιαίες
φυσαλίδες μεθανίου που ουδεμία σχέση έχουν με τις θεωρίες περί εξωγήινων και
στοιχειών που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς. Κάτω από τον πυθμένα του Ατλαντικού
Ωκεανού στην επίμαχη περιοχή βρίσκονται τεράστια αποθέματα μεθανίου. Ασθενείς
σεισμικές δονήσεις είναι πιθανό να απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες του αερίου,
δημιουργώντας «κενά» στη θάλασσα και παρασύροντας όποιο πλοίο ή αεροπλάνο
τυγχάνει να βρίσκεται στην περιοχή.

«Το μεθάνιο σε μεγάλα βάθη είναι υγροποιημένο και υπό πίεση. Όταν όμως βρει μια
οδό διαφυγής και αρχίσει την άνοδό του προς την επιφάνεια της θάλασσας
μετατρέπεται σε αέριο που διαστέλλεται γεωμετρικά. Όποιο πλοίο βρεθεί στο
σημείο, χάνει κυριολεκτικά το νερό από κάτω του, με αποτέλεσμα να βυθιστεί χωρίς
να αφήσει ίχνη. Το ίδιο συμβαίνει και με όποια αεροσκάφη πετούν πάνω από την
περιοχή, που χάνουν την στήριξή τους και συντρίβονται στο κενό που αφήνει από
κάτω της η φυσαλίδα – δολοφόνος», εξηγεί ο καθηγητής.

Παλιότερες θεωρίες για το Τρίγωνο των Βερμούδων έκαναν λόγο ακόμα και για την
χαμένη Ατλαντίδα ή μηχανές του χρόνου. Μεταξύ άλλων, ο Vincent Gaddis μίλησε για
την ύπαρξη μία χωροχρονικής ανωμαλίας μέσω άλλων διαστάσεων, ο Ivan Sanderson
μίλησε για στρεβλώσεις του μαγνητικού πεδίου και ο Charles Berliz «κατηγόρησε»
δράσεις που προέρχονται από UFO.